Langt de fleste virksomheder, selskaber, organisationer og foreninger har en bestyrelse. Bestyrelsen har funktion som den øverste ledelse af organisationen. Medlemmerne i bestyrelsen er valgt ind og bestyrelsesposten kan være både frivillig og lønnet.

Ifølge selskabsloven, er et aktieselskab påkrævet at have en bestyrelse på minimum tre medlemmer. Hvis ikke dette kan indfries vil selskabet blive opløst. Et anpartsselskab har derimod lov til at vælge, om selsksabet skal ledes af en direktion, bestyrelse eller begge dele.

Hvad laver bestyrelsen?

En virksomheds bestyrelse har altså det overordnede ansvar for ledelsen af virksomheden, hvorimod direktionen har ansvar for den daglige drift. Det er derfor også bestyrelsen, der har ansvar for at ansætte en kvalificeret direktion.

De specifikke opgaver, som bestyrelsen skal varetage kan afhænge af den individuelle virksomhed eller organisation. Der kan altså være forskel på de opgaver der skal varetages alt efter om der er tale om en frivillig forening eller større virksomhed. Dertil kan det også komme an på hvad virksomheden beskæftiger sig med, hvilken situation virksomheden befinder sig i eller hvilken kultur der er i den konkrete virksomhed.

I små og mellemstore virksomheder er det dog ikke normal brug, at en bestyrelsesmedlemmer kommer ind og dikterer eller bestemmer over virksomheden eller den ejere. Derimod funger bestyrelsen i langt højere grad som rådgivende organ, der har til formål at guide virksomheden i den rigtige retning.

Advisory Board

Der er flere virksomheder, der vælger at have en bestyrelse fra og heller vælger at nedsætte et advisory board. Som navnet indikerer, så er et en sådan gruppe langt mere rådgivende gruppe end en ledende instans.

Det betyder, at medlemmer af et advisory board ikke har nogen form for bestemmelsesret over virksomheden. De kan altså ikke træffe nogle beslutninger på virksomhedens vegne. Derimod fungerer boardet som en gruppe af rådgivere, der kan dele erfaringer og råd med ledelsen.