Hvis en person eller virksomhed, er insolvent og derved ikke kan betale de penge man skylder, kan man blive erklæret konkurs. Selvom både privatpersoner og virksomheder kan erklæres konkurs, så vil denne artikel fokusere på konkurser for virksomheder.

Konkursen er den juridiske process, som startes når det konstateres, at virksomheden ikke længere er i stand til at betale sine kreditorer. Det er ikke noget, der sker helt automatisk. Konkursen skal derimod begøres hos Skifteretten, som er den del af det danske retssystem, som varetager sådanne sager. Når begæringen er indsendt, vil virksomheden blive taget under konkursbehandling.

Processen for konkurs

Hvis Skifteretten erklærer en virksomhed for konkurs, vil der blive udstedt et konkursdekret. Når det er udstedt mister virksomheden også sin ret til at handle. I praksis betyder det, at virksomheden ikke selv kan gå i gang med at fordele ejendele eller overdrage disse til andre. De må heller ikke tage imod betalinger eller ydelser.

Derudover vil alle virksomhedens kreditorer blive sidestillet. På den måde er det ikke muligt for virksomheden selv at lave en vurdering af hvilke kreditorer, der skal stå i forrest i køen i behandlingen af konkursboet. Skifteretten udpeger derfor en kurator. Denne er normalvis en advokat, og kuratoren har til opgave at varetager kreditorernes interesser.

Behandlingen af konkursboet kan også forstås som at en process, der har til formål at sikre at kreditorerne får mest muligt ud af det. Det betyder derfor, at kurator kan være nødt til at sælge eller på anden vis afvikle aktiver. Det kan eksempelvis være igennem tvangsaution. Når alle aktiver er solgt, skal pengene fordeles mellem kreditorerne. Efterfølgende, når alt er fordelt mellem kreditorer, vil virksomheden blive afregistreret.

Selvom kreditorer omtales som sidestillet, vil der stadig være en prioriteret rækkefølge af betaling. Denne prioritering er normalvis som følger:

  1. Omkostninger i forbindelse med behandling af konkursbo
  2. Omkostninger til afvikling af selskabet
  3. Løn til virksomhedens medarbejdere
  4. Leverandørers krav på forskellige afgifter
  5. De resterende kreditorer