IPN – Instant Payment Notification / Yourpay Payment Callbacks

Du er her:
Anslået læsetid: 1 min

Vi sender kort efter transaktionen har fundet sted et Callback til Webshoppen, og fortæller at ordren er afsluttet og kan opkræves.

Beskeden som sendes til Webshoppen sker automatisk og asynkront med forbrugerens forløb.

 

Yourpay sender alle Callbacks som GET requests og der medfølger følgende information:

uxtime Unix timestamp for tidspunktet for hvornår callbacket er blevet dannet
MerchantNumber Forretningsnummeret som betalingen omhandler
tid PaymentID for betalingen, det skal bruges til Capture Payment
tchecksum & checksum SHA1 (PaymentID + Integrationskode)
orderid OrdreID fra Webshoppen
ShopPlatform Den til Yourpay indsendte shop-platform som er benyttet
amount Beløbet som er blevet betalt i hundrede
split Altid 0
date Datostempel for betalingen
cvc Altid tom streng
expmonth Udløbsmåned for kortet
expyear Udløbsår for kortet
tcardno Hashed kortnummer. De første seks og sidste fire cifre af kortet sendes. De mellemliggende numre erstattes af X
time Tidsstempel for betalingen, det skal bruges til Capture Payment
cardid Korttypen som er benyttet
currency Valuta som der er betalt i. Alle Valutakoder følger ISO 4217.