Markedsplads med genbetaling

Du er her:

Sådan opretter du en markedsplads med genbetaling

Sælger du abonnementer til forskellige ting, har rengøringspersonale, som aflønnes med provision eller har du en virksomhed, der sælger kurser for andre virksomheder, kan det være en god plan at bruge vores markedsplads betalings app. Den kan nemlig også sættes op som markedsplads med genbetaling.

Hvis du ikke er kunde i forvejen, kan du oprette en konto på under to minutter. Det er gratis og koster dig kun transaktionsgebyret. Vores priser kan du læse mere om her.

Aktiver genbetalinger

Hvis du allerede er kunde skal du først ind i app store, på din admin-side, og aktivere pluginet for at kunne gøre brug af genbetaling,. Det gør du ved at logge ind på din admin og gå ind i ”App Store”, finde ”Generelle Indstilling”, trykke på knappen ”Indstillinger” og skrive 1 ud for ”Opret gen-betalingsnøgle på alle transaktioner”.

Genbetalingsnøgler

Når din kunde betaler første gang, kan du finde genbetalingsnøglen, ved at trykke på ”Mere Info” ud for betalingen.

Markedsplads med genbetaling - mere info
Markedsplads med genbetaling

Koder du det selv, skal du sikre dig, at koden henter denne genbetalingsnøgle efter transaktionen. Vær dog opmærksom på, at du først kan lave en genbetaling, tidligst 4 timer efter den første betaling.

Her kan du læse mere om alle de funktioner, du finder inde i vores ”Generelle Indstillinger”.

Sådan koder du markedsplads med genbetaling

Når du har aktiveret genbetalingsnøglen, skal du aktivere vores markedsplads betaling. Det gør du ved at aktivere den inde i din app store, på din admin side.

Du kan læse mere om, hvordan hvad det kræver, for at sætte markedpladsbetalings app’en op ved at trykke her.

Her kan du finde den kode, du skal bruge for at oprette din markedspladsbetaling i PHP og C#. Vi hjælper gerne med forståelsesproblemer, men supporterer ikke på kode på din hjemmeside.

Du kan finde flere koder i flere sprog på vores APIary

Code snippet, hvis du bruger PHP

<?php
$ch = curl_init();

curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, "https://private-anon-7d50f74b54-yourpay.apiary-mock.com/v4.3/generate_token?merchant_token=&MerchantNumber=&ccrg=&ShopPlatform=&amount=&currency=&cartid=&accepturl=&callbackurl=&langauge=&customername=&time=&chainedpayment=0&recipients=&merchant2=&merchant3=&merchant4=&amount2=&amount3=&amount4=");
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, TRUE);
curl_setopt($ch, CURLOPT_HEADER, TRUE);

curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, array(
"Content-Type: application/x-www-form-urlencoded; charset=UTF-8",));

$response = curl_exec($ch);
$info = curl_getinfo($ch);
curl_close($ch);

var_dump($info["http_code"]);
var_dump($response);

Code snippet, hvis du bruger C#

//Common testing requirement. If you are consuming an API in a sandbox/test region
//uncomment this line of code ONLY for non production uses.
//System.Net.ServicePointManager.ServerCertificateValidationCallback = delegate { return true; };

//Be sure to run "Install-Package Microsoft.Net.Http" from your nuget command line.
using System;
using System.Net.Http;

var baseAddress = new Uri("https://private-anon-7d50f74b54-yourpay.apiary-mock.com");

using var httpClient = new HttpClient{ BaseAddress = baseAddress };
{
{
using (var response = await httpClient.GetAsync("/v4.3/generate_token?merchant_token=&MerchantNumber=&ccrg=&ShopPlatform=&amount=&currency=&cartid=&accepturl=&callbackurl=&langauge=&customername=&time=&chainedpayment=0&recipients=&merchant2=&merchant3=&merchant4=&amount2=&amount3=&amount4="))
{
string responseHeaders = response.Headers.ToString();
string responseData = await response.Content.ReadAsStringAsync();

Console.WriteLine("Status " + (int)response.StatusCode);
Console.WriteLine("Headers " + responseHeaders);
Console.WriteLine("Data " + responseData);
}
}
}
Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 31